NORMATIVA VIGENT

Referències generals:
  • LOE - Llei orgànica d'Educació
  • LEC - llei d'educació de Catalunya
Normativa del cicle 0-3:
Normativa del cicle 3-6:
  • Decret 181/2008 per qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil
  • Ordre EDU 484/2009 de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals pel procés d'avaluació del segon cicle d'educació infantil
Altres normatives:
I:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CANÇONS DE TARDOR